Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Các bạn lớp 10A3 mới của mình                                                         Ai chụp ai zị ta...haha^.^@@


                                               @@ Minh tổ trưởng giọng chanh chua  -.-@


                                             Bé Bí % bé hoài : dễ thương ghê hén %%%

           
                                        *****  Người mẫu và thợ chụp nghiệp dư ...hehe!@#$%


                                                 #^&^ Đã nói đừng có chụp mà lị +_+#####

                                            ++=++ '' Cu llong'' Chăm chỉ ghê hén!#@$#$


                                           *** Bí thư Heo Sữa ''Cu Te'' wa'***


|||@#$#Cho Uyên chụp 1 pô đi ****

"""" Nhân khùng chăm chỉ đột xuất""""

Tên này sắp thi next top mo đồ---thông cảm-- :3

Làm zì mà cặm cụi thế không biết, chắc là chiện không tốt 
đẹp zì đâu...????????
 Chùm tóc như vầy mà để được sao ??? Hết chỗ nói lun!@#@**


                                     

1 nhận xét: