Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Lớp Mình Múa - Đêm Văn Nghệ

Văn nghệ gây quỹ khuyến học khuyến tài ở trường mình
Tiết mục biểu diễn múa ''Ngưu lang chức nữ''Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét